Witryna używa plików cookie. Korzystając z witryny, zgadzasz się na nasze zasady wykorzystywania plików cookie. Dowiedz się więcej tutajx
Język polski
 • Europe
 • English (UK)
 • Pусский язык
 • Türkçe
 • Română
 • Norsk
 • Suomi
 • Nederlands
 • Español
 • ελληνικά
 • Asia
 • English (Asia)
 • 中國普通話
 • ภาษาไทย
 • Bahasa Melayu
|

Pewność rodzi się w sercu

Firma Samochody osobowe Pojazdy ciężarowe Dystrybutor Warsztat Zezwolenia OEM

Międzynarodowa polityka ochrony środowiska firmy Moove Lubricants

Firma Moove Lubricants Ltd zajmuje się zakupem i magazynowaniem, rozwojem, mieszaniem i testowaniem olejów smarowych i produktów chemicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym ich pakowaniem oraz zarządzaniem bezpośrednią i podwykonawczą dystrybucją pakowanych produktów wytwarzanych w zakładzie i poza zakładem przez zewnętrznych dostawców.

Polityka firmy Moove Lubricants zakłada prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i minimalizowanie wpływu na środowisko na obszarach i w społecznościach, w których prowadzimy działalność.

Nie ustajemy w wysiłkach zmierzających do zmniejszania naszego oddziaływania na środowisko naturalne.

W związku z powyższym polityka Moove zakłada:

 • Przestrzeganie wszystkich obowiązków w zakresie zgodności z przepisami, przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego lub odpowiednich standardów w sytuacji, gdy takie przepisy nie istnieją.
 • Badanie i podejmowanie prób ograniczania wpływu działalności firmy na środowisko naturalne.
 • Zaangażowanie w ciągłą poprawę ochrony środowiska poprzez działania ograniczające nasz wpływ na środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom, ograniczenie zużycia energii, gospodarkę odpadami, programy ograniczenia emisji i zrównoważonego rozwoju z odpowiednimi celami i zadaniami.
 • Skupienie na stałej poprawie efektywności floty i ograniczenie emisji spalin z dystrybucji naszych produktów.
 • Skupienie na stałej poprawie efektywności floty i ograniczenie emisji spalin z dystrybucji naszych produktów.
 • Wprowadzenie szkoleń i procedur w zakresie kwestii ekologicznych, wpływu naszej działalności na środowisko oraz budowania świadomości odpowiedzialności za realizację polityki ochrony środowiska wśród wszystkich pracowników firmy.
 • Szybkie i adekwatne reagowanie na zdarzenia oraz zaniedbania towarzyszące naszej działalności, a także wcielanie w życie wniosków z przeprowadzonych dochodzeń w celu zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.
 • Informowanie personelu, dostawców, podwykonawców, klientów oraz opinii publicznej o celach ekologicznych firmy.
 • Przeprowadzanie corocznej oceny działalności pod kątem realizacji celów związanych z ochroną środowiska wraz ze wskazaniem obszarów wymagających poprawy.

Naszą politykę można wyświetlić lub pobrać poniżej:Zrównoważony rozwój