Witryna używa plików cookie. Korzystając z witryny, zgadzasz się na nasze zasady wykorzystywania plików cookie. Dowiedz się więcej tutajx
Język polski
 • Europe
 • English (UK)
 • Pусский язык
 • Türkçe
 • Română
 • Norsk
 • Suomi
 • Nederlands
 • Español
 • ελληνικά
 • Asia
 • English (Asia)
 • 中國普通話
 • ภาษาไทย
 • Bahasa Melayu
|

Pewność rodzi się w sercu

Firma Samochody osobowe Pojazdy ciężarowe Dystrybutor Workshop OEM Approvals

Międzynarodowa polityka ochrony środowiska firmy Moove Lubricants

Firma Moove Lubricants zajmuje się zakupem i magazynowaniem, rozwojem, mieszaniem i testowaniem olejów smarowych i produktów chemicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym ich pakowaniem oraz zarządzaniem bezpośrednią i podwykonawczą dystrybucją pakowanych produktów wytwarzanych w zakładzie i poza zakładem przez zewnętrznych dostawców zewnętrznych.

Polityka Moove Lubricants zakłada prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i minimalizowanie wpływu na środowisko na obszarach i w społecznościach, w których prowadzimy działalność.

Nie ustajemy w wysiłkach zmierzających do zmniejszania naszego oddziaływania na środowisko naturalne.

W związku z powyższym polityka Moove zakłada:

 • Przestrzeganie wszystkich obowiązków w zakresie zgodności z przepisami, prawa dotyczącego ochrony środowiska naturalnego lub odpowiednich standardów w sytuacji, gdy takie prawo nie istnieje.
 • Badanie i podejmowanie prób ograniczania wpływu działalności firmy na środowisko naturalne.
 • Zaangażowanie w ciągłą poprawę ochrony środowiska poprzez działania ograniczające nasz wpływ na środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom, ograniczenia zużycia energii oraz gospodarkę odpadami poprzez odpowiednie cele i zadania.
 • Podjęcie zobowiązania do dalszego udoskonalania produktów i opakowań z myślą o uczynieniu ich mniej szkodliwymi dla środowiska.
 • Wprowadzenie szkoleń i procedur na potrzeby rozwiązywania problemów ekologicznych, zmniejszania ujemnych skutków działalności oraz budowania świadomości odpowiedzialności za realizację polityki ochrony środowiska wśród wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.
 • Szybkie i adekwatne reagowanie na zdarzenia oraz zaniedbania towarzyszące naszej działalności, a także wcielanie w życie wniosków z przeprowadzonych dochodzeń w celu zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.
 • Informowanie personelu, dostawców, podwykonawców, zainteresowanych stron, udziałowców, klientów oraz opinii publicznej o celach ekologicznych przedsiębiorstwa.
 • Przeprowadzanie corocznej oceny działalności pod kątem realizacji celów związanych z ochroną środowiska wraz ze wskazaniem obszarów wymagających poprawy.


Zrównoważony rozwój